หน้าหลัก
หน่วยงาน/คณะ นักศึกษา เว็บกองพัฒนานักศึกษา


กิจกรรมที่เปิดให้นักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมบังคับมหาวิทยาลัย/คณะ (นักศึกษาทุกคน/คณะจะต้องเข้าร่วม)
**ระบบได้เพิ่ม นศ.ใหม่รหัส 2557 เรียบร้อยแล้ว

ระบบจะทำการยืนยันข้อมูลการเข้าร่วมของนศ.ทั้งหมด ในวันที่ ๓๐ มิย. ๒๕๕๘ (อัตโนมัติ)